Važni telefoni

0
769
Podelite ovo sa prijateljima
345-303Apoteka BORA TIRIĆ
343-194Apoteka KOSTA NIKOLIĆ
322-267Apoteka SLOBODA
322-065Autobuska stanica
345-204Biblioteka
349-500Bioskop LM
363-300Bolnica – centrala
988Brojevi pretplatnika
9811Buđenje
985Centar za obavestavanje i uzbunjivanje
325-151Crkva
9822Crkveni kalendar
92Dežurna služba SUP
346-912Ekološka inspekcija
346-116Elektrodistribucija – dispečer
94Hitna pomoć
9862Humanitarni telefon
342-245, 345-617Inspekcija rada
346-916Inspekcija za puteve
0700/100-300JP PTT saobraćaja Srbije info centar
064-789Korisniči servis mob.tel. Srbije
9813Korisnički servis fiksne telefonije
346-936Kulturni centar
9844Loto i sportska prognoza
901Međunarodni razgovori
9823Meteorološki podaci
064/ 789Mobilna telefonija / info servis
345-184Narodna apoteka
350-287Narodni muzej
346-918Poljoprivredna inspekcija
353-954Pozorište
977Prijava smetnji telefona
9812Razna obaveštenja
363-363Savetovalište za bebe
341-659, 341-660Sektor za san.nadzor i javno zdravlje
95Tačno vreme
96Telegrami
346-992, 347-020 Tržišna inspekcija
346-916Turistička inspekcija
93Vatrogasci
346-920Veterinarska inspekcija
344-557, 344-558Veterinarska stanica
343-364Vodoprivredna inspekcija
341-660Zdravstvena inspekcija
346-918Šumarska inspekcija
341-910Železnička stanica

Напишите свој коментар и мишљење

Будите читалац са мишљењем, Поделите став са пријатељима!

Powered by Facebook Comments