Оде њива због пензије

0
307

Београд – Због дуга за доприносе и обавезно социјално осигурање, који је достигао 90,8 милиона динара, почело је одузимање ораница пољопривредницима. У ову суму нису урачунате камате, а порезници су само у 2016. донели 31 решење о принудној наплати пореза, а почеле су и заплене.

Према подацима Пореске управе, у 2016. је 34.556 пољопривредника редовно плаћало доприносе за обавезно социјално осигурање, и ту не постоје дугови. Ипак, како кажу, сходно Закону о пореском поступку и пореској администрацији, Пореска управа ће сваком обвезнику, па и пољопривреднику, који у целости или делимично није платио законску обавезу, послати опомену.

„Пореска управа почиње поступак принудне наплате пореза доношењем решења, а предмет намиривања дугова могу бити покретне ствари, непокретности, новчана потраживања, зарада, пензија и готов новац“, кажу у Пореској управи.

„Према пољопривредницима немамо другачији третман у односу на друге категорије пореских обвезника. У 2016. години донели смо 31 решење о принудној наплати пореза из непокретности код пољопривредника. У том поступку, донето је по једно решење о продаји земљишта и о преносу земљишта у својину Републике Србије.“

Пољопривредници су, међутим, огорчени, и нерадо причају о овом проблему, па се сами некако боре с тим. Да је враг однео шалу, говори и случај пољопривредника из Војводине, којем је држава одузела шест јутара земље, због неплаћених доприноса.

„Проблем је кулминирао када је кренула интензивна наплата, што за одводњавање, иако држава ништа није урадила како би побољшала пословање пољопривредника, и доприноси ПИО фонду“, прича један од пољопривредника из Србије.

„Многи од оних који су се жалили, на крају су имали проблема због тога. Прича се и да кад виде да плаћаш нешто, само ти стижу нови рачуни, а они који ништа не плаћају, ћуте и раде. Неки до њих ни не рачунају на пензију, имају своју земљу, и то их не интересује, а морају да плаћају.“

У Министарству пољопривреде рекли су нам да заједно са надлежнима из Министарства за рад раде на решењу овог проблема, које ће предложити колегама из портфеља финансија. Тиме би се системски решио проблем пољопривредних произвођача.

„Министар пољопривреде ће следеће недеље одржати састанак са представницима Пореске управе, како би дефинисали стање и донели одлуку за наредне кораке“, објашњавају у Министарству пољопривреде.

„Највећи проблем је иста основица за плаћање доприноса за пољопривреднике који имају један хектар и за оне који имају 10 или 100 хектара земље. То је наслеђени проблем на чијем решaвању се ради.“

ПИО фонд: Осигурање до 15. у месецу

У ПИО фонду објашњавају да су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање прописане основице, обавезе и рокови и не постоји могућност нередовног плаћања. До 15. у месецу је обавезно измирити обавезе, а ако уплата касни зарачунава се камата.

„Ако неко сам плаћа доприносе, па се догоди да нису доспели сви износи, а он је испунио услов за пензију, онда права из ПИО користи сразмерно периодима осигурања за које су уплаћени доприноси“, каже Јелица Тимотијевић из ПИО фонда.

„У том случају обуставља се исплата трећине месечног износа пензије све док се не намире доприноси. Својство осигураника пољопривредника може мировати до пет година у току осигурања и то из објективних разлога, као што су елементарне непогоде, болест, с тим што не може бити пет узастопних година. Тада Фонд доноси решење на основу кога Пореска управа не задужује пољопривредника за овај период.“

Ј. Субин / Новости

Напишите свој коментар и мишљење

Будите читалац са мишљењем, Поделите став са пријатељима!

Powered by Facebook Comments