Због чланства у ЕУ ићи ће се на референдум

0
142
Podelite ovo sa prijateljima

Референдум је последњи корак грађана Србије пре уласка у чланство ЕУ. Тиме ће грађани дати свој коначни став о будућем правцу развоја Србије. Важно је да грађани правовремено добију тачне и проверене информације о свим условима уласка, како би имали могућност доношења рационалне одлуке и како референдум не би био средство манипулације.

Референдум о уласку у ЕУ се увек организује у периоду између потписивања Уговора о приступању Европској унији и потврђивања овог Уговора у националном парламенту. Једино у том тренутку грађани имају потпуну и јасну слику о чему се заправо на референдуму изјашњавају и који су услови уласка њихове држав у ЕУ. Тако су грађани Норвешке два пута одбили чланство у ЕУ на референдуму, иако је влада два пута завршила преговоре и потписала Уговор о приступању ЕУ.

Организовање рефереднума је ствар унутрашње политике сваке државе и њеног уставног уређења. Већина држава чланица ЕУ јеорганизовала референдум о приступању и то након потписивања Уговора о приступању ЕУ. Међутим, било је и оних које то нису урадиле, као што су Румунија, Бугарска и Кипар.

Према Уставу Србије, референдум је обавезан. Члан 203 Устава предвиђа референдум у случају измена његових делова који се односе на уређење власти у Србији. Управо то ће се и десити, је ће уласком у ЕУ, Србија поверити вршење неких својих суверених права институцијама ЕУ. Прописи ЕУ ће се непосредно примењивати у Србији. То захтева промену дела Устава везаног за уређење власти, што изискује референдум о томе да ли грађани хоће у ЕУ или неће. Такође, Влада Србије се политички обавезала на одржавање референдума на крају преговора у својој Уводној изјави приликом отварања преговора о приступању ЕУ из 2014.

Референдум о уласку Србије у ЕУ је обавезан, при чему је једино могуће и логично да се одржи по окончању преговора у периоду између потписивања Уговора о приступању и његовог потврђивања у Народној скупштини. Период до референдума треба искористити за потпуно и веродостојно информисање грађана.

Напишите свој коментар и мишљење

Будите читалац са мишљењем, Поделите став са пријатељима!

Powered by Facebook Comments