8 C
šabac
Friday, November 24, 2017
Balkan Muzika

Balkan Muzika

Hrvatska glazba

Hrvatska glazba je sveukupna glazbena djelatnost Hrvata od srednjeg vijeka do danas. Glazba kao dio kulture u hrvatskoj povijesti pa i sadašnjosti svakako je...

Muzika u Bosni i Hercegovini

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije Bosna i Hercegovina pripada krugu zemalja u kojem muzika ima dugu i vrijednu tradiciju koja se i danas njeguje. Tradicionalna muzika...

Srpska muzika kroz vreme

Nastala iz obrednih pesama, srpska narodna muzika danas je prepoznatljiva kao turski melos, dok zabavna muzika u stopu prati svetska dešavanja. Kod Srba se oduvek...